O.T. (1), Eitempera auf Leinwand, 95x100cm, 2006/07

O.T. (2), Eitempera auf Leinwand, 95x100cm, 2006/07

O.T. (3), Eitempera auf Leinwand, 95x100cm, 2006/07

O.T. (4), Eitempera auf Leinwand, 95x100cm, 2006/07

Arschgeweih, Eitempera auf Leinwand, 165x130cm, 2007

Atelier, Eitempera auf Leinwand, 135x160cm, 2007

O.T., Eitempera auf Leinwand, 90x130cm, 2007

O.T., Eitempera auf Leinwand, 125x180cm, 2006